JAUME PEDRÓS, vicepresident del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona "Ja fa temps que nosaltres veiem la necessitat que hi hagi una major coresponsabilització dels ciutadans en l'ús del sistema sanitari. Hem de recordar que hi ha un sistema de copagament, però que ha quedat obsolet en el àmbit de la farmàcia i que no té en compte ni les rendes ni les situacions de cronicitat. Si aquesta proposta té en compte aquestes situacions, és a dir, les rendes i una ampliació progressiva, i té en compte no castigar aquells que tenen ja problemes de salut, a mi em sembla que introduir l'element de la coresponsabilitat en l'ús del sistema sanitari i en general el sistema de prestacions socials com fan els països més avançats en els quals ens volem emular, em sembla que en temps de crisi és un acte de responsabilitat." MARI CARME SABATÉ, directora de la Coordinadora d'Usuaris de la Sanitat "Nosaltres no estem d'acord que tots els pensionistes hagin de pagar aquest 10%. Per una raó molt simple. Les rendes que estan cobrant aquestes persones a vegades ni tans sols els cobreix les seves necessitats més precàries. Si aquestes persones malaltes (...) la supervivència a Catalunya és molt alta i és un èxit de societat i això es convertirà en un fracàs perquè deixaran la medicació. I què podrà passar llavors? Doncs, que a mitjà termini utilitzaran més els serveis sanitaris i el cost del tractament serà molt més elevat."

En espera de conèixer la lletra petita de les mesures anunciades pel govern central per reduir la despesa sanitària, metges i pacients n’han fet les primeres valoracions. El Col·legi de Metges considera que la mesura és positiva per racionalitzar la despesa sempre que es tinguin en compte la renda i els pacients crònics. Consideren que fer participar l’usuari en el pagament de la sanitat és positiu i, en temps de crisi, un “acte de responsabilitat”.

Per la Coordinadora d’Usuaris de la Sanitat, la intenció de fer pagar un 10% dels medicaments als jubilats és una mesura perillosa. Creuen que això pot fer més precària la situació de persones sense recursos. Hi afegeixen que la iniciativa pot fer que  aquestes persones deixin de pendre la medicació i, a llarg termini, generin més despesa sanitària perquè utilitzaran més els serveis sanitaris.

Estalvi de 7.000 milions d’euros

Les mesures anunciades pel govern tenen com a objectiu estalviar 7.000 milions d’euros. Entre d’altres, preveu fer pagar als jubilats -que ara no paguen res- un 10% dels medicaments. Ara bé, si gasten més de 10 euros al mes durant tres mesos consecutius, els tornaran els diners abonats per sobre dels 30 euros. Els treballadors en actiu -que ara abonen un 40% dels medicaments- en pagarien un 50% i les rendes més altes, el 60%.