Els veïns del Peu del Funicular es queixen del mal estat dels carrers. Asseguren que no hi ha cap tipus de manteniment i que el deteriorament del paviment i les voreres és un perill per als que hi viuen. Un exemple n'és el carrer de Carroç, que té un desnivell molt pronunciat. Aquesta via es va cimentar als anys 70 i s'ha desgastat amb el temps. Els veïns reclamen que s'hi actuï perquè, segons ells, ja hi ha hagut diversos accidents per la poca adherència del paviment. JOSEP MUSTÉ, president de l'AV Peu del Funicular "Darrerament hi ha molta gent al barri que per sortir a tirar la brossa o sortir a passejar han de sortir pel carrer i llavors no tenen on agafar-se i llavors patinen i cauen i això és el que estem demanant, que se solucioni tot aquest mal estat del paviment perquè no hi hagi aquests accidents." PILAR CÁRCELES, AV Peu del Funicular "Pedimos que pongan un asfaltado como Dios manda, que agarre, que quiten estas escuetísimas aceras que no sirven para nada y que pongan barandillas para que los peatones puedan bajar puesto que hay mucha gente mayor, niños también, incluso los que estamos en medio. Bajar esta calle, pues hay que tener un cierto valor, ¿no?" Però no és només el pas del temps que fa malbé els carrers. També es veuen afectats per les obres de construcció que hi ha a la zona. Aquests cables de telefonia van caure fa mesos i segueixen així. PILAR CÁRCELES, AV Peu del Funicular "Vienen camiones muy grandes, hormigoneras, bastantes además porque ha habido muchas obras y claro, inevitablemente se llevan los cables y hace ya meses que están caídos y bueno, nadie los arregla. Bueno, sí, algún vecino con buena fe lo pone en alguna plantita o lo coge en algún sitio, pero la realidad es que nadie viene..." ROSA SANZ, veïna "Cuando empezaron a hacer la obra de esta casa que se derrumbó, pues pasaban aquellos camiones tan grandes con todo el material y, pues mira, todo esto me lo han estropeado, no a mí sola, por aquí también." Els veïns s'han reunit amb el govern municipal diverses vegades en els últims nou mesos, però de moment no hi veuen cap resultat. Des de l'Ajuntament expliquen que no hi tenen cap actuació prevista, perquè s'està pendent de l'aprovació del Pla d'actuació del districte.