La norma general de l’Ajuntament de Barcelona és no plantar res durant el període de sequera. Però hi ha ocasions comptades que sí es donen els condicionants necessaris per poder fer-ho. Segons el consistori, un d’aquests casos és el tram de la Meridiana que està a punt d’estrena a Navas, ja que hi ha una canalització d’aigua freàtica al subsol de la via.

Per aquest motiu, l’Ajuntament de Barcelona, després de valorar en concret el projecte, ha iniciat la plantació d’arbres. Entre les espècies hi ha oliveres, ametllers, cirerers i fins i tot algun magraner. Estava previst plantar-ne 125 i des de dilluns ja n’hi ha una vintena de col·locats.

L’aigua freàtica, clau per poder regar

Segons el consistori, hi ha tres requisits indispensables per poder plantar arbrat en el període de sequera vigent. Un n’és l’existència de canalització d’aigua freàtica per poder regar el verd i l’altre és tenir instal·lat el sistema de reg per gota a gota. A més, cal disposar dels arbres en estoc al viver on es reguen també amb aigua freàtica.

En aquesta fase només es plantaran arbres i, per tant, no s’hi plantaran ni plantes arbustives, ni gespa, ni cap altre tipus de verd. La resta de jardineres de la Meridiana estaran cobertes amb triturat de fusta.

Altres casos excepcionals: les Glòries o Can Batlló

Segons el consistori, és a partir de l’avaluació individual de cada projecte que fa Parcs i Jardins que s’estudia en els projectes en obres si es pot plantar o no durant el període de sequera. Puntualitza que els casos que es pot plantar arbrat són comptats amb els dits d’una mà. A més d’aquest tram a la Meridiana, també compleixen aquestes condicions la reforma del Parc de les Glòries o de Can Batlló.