Després de saber que els menors contagien poc la covid-19, segons un estudi de l’Hospital Vall d’Hebron, i que per tant no hi ha cap prova clínica que demostri que els menors siguin supertransmissors, el focus d’atenció es troba ara en com afectarà el virus en diferents escenaris de la tornada a les escoles, com ara les extraescolars i els menjadors.

Pel cap de la Unitat de Patologia Infecciosa i Immunodeficiències de Pediatria del Vall d’Hebron, Pere Soler, la responsabilitat és fora, però apunta que l’espai més complicat per garantir la distància de seguretat són els menjadors, on l’ús de mascareta és una mesura difícil de seguir, segons diu. Soler afegeix que “potser s’hauran d’utilitzar espais que habitualment no són de menjador”.

El doctor també diu que les extraescolars trencaran amb l’estanquitat que els grups bombolla poden garantir, però que si es duen a terme a l’exterior, com per exemple en el cas d’un partit de futbol, el risc de contagi és menor.