Més espais per als gossos

Tot i que el cens de la ciutat és de 30.000 gossos, es tracta d’una xifra poc real, ja que la majoria dels animals no estan censats. Per això, una dada més aproximada és el càlcul que afirma que el 20% de les llars barcelonines tenen gos. En base a aquesta xifra, l’etòleg Oriol Ribas afirma que aquesta realitat s’hauria de traslladar als parcs: “no dic que el 20% dels parcs ha d’estar destinat a gossos, però si fos un percentatge del 50 % dels parcs de la ciutat, ja estaria bé”, ha afirmat a les ‘Notícies de les 10’. Per això, considera que “l’Ajuntament hauria de fer un esforç adequant més àrees d’esbarjo per a gossos, grans i amb tanques més altes.” Aquest fet seria una contrapartida a la nova ordenança, que no permetrà portar els gossos sense lligar.

De fet, Ribas assenyala que l’any 1995 al Turó Parc hi havia una àrea magnífica per a gossos que es va reduir. Des de llavors, la gent els deixa córrer lliurement i aquest fet genera alguns problemes.

Menys de 12 hores tancats a casa

Tres o quatre passejades al dia i, com a màxim, vuit hores tancats a casa. Aquests són els consells de l’etòleg Oriol Ribas, que opina que l’ordenança és massa permissiva en aquest aspecte ja que les 12 hores que fixa són excessives. Segons Ribas, un confinament excessiu pot generar ansietat per separació, un fet que es pot manifestar amb gemecs, destrosses al mobiliari de la casa i pèrdua del control dels esfínters.

Formació i costums

Pel que fa a l’educació, Ribas ho considera un aspecte clau i afirma que “així com aquí ens plantegem educar els gossos, als Estats Units no es plantegen no educar-los“. En aquesta línia, valora que “la bona relació que té un gos amb els altres gossos és un patrimoni que s’ha de cuidar i te n’has de fer càrrec des de ben menut, des que el gos té un parell de mesos“.