Les pastilles són una de les drogues més consumides i cada vegada tenen més potència. Segons l'informe d'Energy Control, la quantitat d'èxtasi que contenen ha augmentat considerablement i per tant també els riscos per als consumidors. Habitualment, la dosi mitjana és de 100 mg d'èxtasi, però en el 65% dels casos que s'han analitzat la xifra ha estat molt més alta. Un exemple són aquestes pastilles en forma de calavera. La dosi d'èxtasi supera els 270 mil·ligrams. NÚRIA CALZADA, coordinadora d'Energy Control "Ens hem trobat amb consumidors que ens han reportat efectes secundaris negatius: crisis d'angoixa, al·lucinacions, insomni, quan han pres una d'aquestes pastilles. És aquí on volem fer el toc d'alterta cap a les persones consumidores" Tot i això, la cocaïna continua sent la droga més alterada i en tots els casos, l'adulterant més freqüent és la cafeïna. I atenció perquè l'associació també posa en el punt de mira les noves substàncies que surten al mercat. Alerten que s'estan fent servir per adulterar drogues més conegudes com LSD o l'"speed". NÚRIA CALZADA, coordinadora d'Energy Control "No sabem quins són els efectes ni a curt plaç, ni a mig ni a llarg plaç. No podem guiar, ni aconsellar, ni recomanar a les persones com poden fer un ús responsable. Estem parlant de substàncies desconegudes". Per això remarquen que és important conèixer bé el que es consumeix per tal de no assumir riscos.

Energy Control va analitzar 1.834 mostres de drogues durant el 2013 per determinar les més consumides a Catalunya i la composició que tenen. La majoria de substàncies estudiades són sintètiques, com l’èxtasi (32%), la cocaïna (30%) i l’“speed” (14%). Totes es consumeixen freqüentment en entorns recreatius. De l’Informe d’anàlisi de substàncies 2013 se’n desprenen dues tendències preocupants: l’increment de la potència de les pastilles d’èxtasi i l’adulteració de drogues amb noves substàncies.

D’una banda, la quantitat d’èxtasi present en les pastilles ha augmentat en els darrers anys. Segons l’informe, la dosi mitjana d’aquesta droga és de 100 mg. Tot i això, el 65% de les pastilles d’èxtasi analitzades l’any passat superaven aquesta quantitat, com un tipus que contenien 270 mg d’MDMA. Aquest increment comporta un risc més elevat de sobredosi.

D’altra banda, s’ha detectat un creixement de la presència de noves substàncies adulterants en les drogues ja conegudes. En el 72,9% de les mostres de cocaïna estudiades, s’hi van trobar altres components. L’adulterant més utilitzat és la cocaïna, present en pastilles d’èxtasi, “speed” i cocaïna.