L'Ajuntament ha anunciat al plenari que es construiran 25 habitatges addicionals als 13 que ja han començat a edificar-se a la Trinitat Nova. Aquests habitatges han de reallotjar els 133 veïns que encara conviuen amb aluminosi. IRMA ROGNONI, regidora de Nou Barris "De moment ja es construiran aquests 13 habitatges, i a més, 25. Per tant de moment ja en tindrem 38." Els veïns demanen a l'Ajuntament que acceleri la construcció d'aquest bloc, el darrer dins el procés de remodelació del barri. La manca de pressupost ha fet que Incasòl construeixi l'edifici per escales. ABEL RODRÍGUEZ, AV de la Trinitat Nova "Ya que Incasòl se ve incapaz de ir más allá de las 38 viviendas, el Ayuntamiento financie la construcción del resto de las viviendas." L'habitatge és un tema que preocupa també els veïns de la Zona Nord. Al plenari es va confirmar la quantitat de pisos de Regesa a Torre Baró reservats per als veïns. SANTI BORRULL, conseller portaveu de CiU "Dins de les bases que s'aprovaran al Consorci d'Habitatge, es fa una reserva de 40 habitatges, pisos, per als veïns de la Zona Nord." A les bases per al requeriment dels pisos, també s'inclou la renda necessària per poder accedir-hi. Veïns i oposició van insistir en les dificultats econòmiques que hi ha la zona, fet que impedirà l'accés a un dels habitatges si els barems no s'adapten al barri.

En total s’han de reallotjar 113 veïns que conviuen amb aluminosi. En el plenari del districte de Nou Barris es va acordar precisament que es construiran 25 pisos més dels 13 que ja han començat a edificar-se. La resta d’habitatges que s’hauran de construir es faran més endavant i de forma esglaonada fins a poder reallotjar tots els afectats. La segona qüestió que es va tractar en matèria d’habitatge va ser els pisos de lloguer de Regesa a Torre Baró. Les condicions econòmiques per poder accedir a un habitatge va generar discussió. Veïns i oposició consideren que si es mantenen els preus en una renda d’entre 800 i 900 euros, els veïns de la zona no podran accedir-hi.