Les entitats socials es reuniran amb les candidatures per explicar-los les propostes de cara a les properes eleccions. Per la Taula d’Entitats del Tercer Sector una de les prioritats ha de ser “lluitar contra l’increment de la pobresa i les desigualtats prioritzant la inversió social i els programes d’atenció a les persones”.

Entre els punts importants hi ha la proposta d’incrementar la pressió fiscal fins a la mitjana de la UE i fer una reforma fiscal en profunditat per reduir les desigualtats socials que existeixen en l’actualitat. També reclamen que es redueixi l’estructura administrativa de la Generalitat per destinar més persones i recursos als serveis a la ciutadania.

Pel que fa a la renda mínima d’inserció, consideren que cal reformar la llei per establir “una nova prestació per a les persones vulnerables que no tenen perfil laboral” així com mantenir el model català de treball protegit. Les entitats socials també volen que els partits es comprometin a incrementar l’oferta pública d’habitatges amb lloguer assequible i que es normalitzin els calendaris de pagament de subvencions, concerts i contractes amb les entitats socials.

Per acabar, les entitats socials han fet balanç dels dos anys d’aquesta legislatura. Consideren que han estat “dos anys difícils en què les necessitats socials no han parat de créixer” i que han hagut de fer “esforços inimaginables”per les retallades governamentals i els retards en els pagaments per part de la Generalitat. El balanç conclou que durant aquests dos anys “nombrosos compromisos de millora s’han quedat a mig camí”.