Continua sent un dels punts neuràlgics dels assentaments irregulars a la ciutat. Al carrer de Puigcerdà, al districte de Sant Martí, hi ha un trànsit constant de persones, la majoria senegalesos que resideixen en aquesta fàbrica abandonada. Aquest és un dels 62 assentaments que l'Ajuntament ha detectat a la ciutat on es calcula que poden habitar més de 700 persones de nacionalitats diverses. Els col·lectius més nombroses continuen sent els d'origen galaicoportuguès, seguit dels romanesos i els subsaharians. Per això l'Ajuntament crearà una oficina específica que s'encarregarà de buscar mesures i accions concretes. "Totes aquests propostes s'han creat per la proliferació d'assentaments a la ciutat. Una situació que es va veure agreujada a l'abril quan quatre romanesos van morir calcinants en un d'aquests assentaments." Des de Convergència han estès la mà a tots els grups municipals a treballar conjuntament en aquest pla. L'oposició ha celebrat el projecte però ha demanat més concreció en les línies d'actuació. A més, des d'Iniciativa demanen que a l'hora d'actuar en un assentament s'eviti la pressió policial. RICARD GOMÀ, president del Grup Municipal d'ICV-EUiA "El que no pot existir sobre els assentaments són mecanismes de pressió judicial i policial sobre els assentaments. Mirin, els desallotjaments per la via policial generen moltes dificultats en els processos d'inclusió social. Moltes vegades trenquen, moltes estronquen aquests procesos d'inclusió social." ANTONI VIVES, tinent d'alcalde d'Hàbitat Urbà "S'ha de destriar el gra de la palla. No tothom, no totes les situacions són situacions que ens les podem mirar com si tot fos molt bo, com si tot anés molt bé... hi ha situacions que tenen derivades policials." RICARD GOMÀ, president del Grup Municipal d'ICV-EUiA "Jo estic d'acord a separar el gra de la palla en tota mena d'intervencions. Però el que és evident que la pressió policial sobre el conjunt d'un col·lectiu i d'un assentament és tot el contrari de separar el gra de la palla." Un pla que també busca millorar la convivència entre veïns i les persones que viuen en els assentaments.

L’Ajuntament de Barcelona ha presentat el Pla d’assentaments irregulars, en què se n’han comptabilitzat 62 i hi viuen 735 persones, a data de 16 d’octubre. Majoritàriament n’hi ha de tres perfils: els itinerants, que acostumen a ser d’origen galaicoportuguès, els d’origen romanès i d’altres nacionalitats, majoritàriament subsaharians. Allà on es concentren la majoria dels assentaments és al districte de Sant Martí. Un dels punts neuràlgics és el carrer de Puigcerdà, on hi ha un trànsit constant de persones.

El govern municipal crearà l’oficina del Pla d’assentaments irregulars per definir les mesures i les accions específiques en aquest sentit. El pla vol donar resposta a diferents àmbits com l’habitatge, la inserció laboral, la seguretat i l’escolarització de menors. També preveu exigir als propietaris el compliment de la legislació. Es vol crear un protocol d’actuació conjunt amb els propietaris per tal d’evitar els solars buits.