Han tocat os. Amb aquesta contundència, les 35 entitats socials que treballen en programes de reinserció han denunciat les retallades al sector. De fet, el Departament de Justícia els ha comunicat que ja no rebran cap de les subvencions que han tingut fins ara. ÀNGELS GUITERAS, presidenta de la Taula del Tercer Sector "La retirada de l'acció social a les presons és la fi i l'anullació d'un model de reinserció social que farà que les presons es converteixin en les fàbriques més eficients de criminalitat, en magatzems de delinqüents, i això la soc¡etat no s'ho pot permetre." Aquestes retallades, asseguren, faran que creixi més d'un 10% la reincidència, que superarà llavors el 50% amb els costos que això implica per a la societat, per a l'administració i per als mateixos presos. MIQUEL PONGILUPPI, representant del Taula de Participació Social "Si no hi ha rehabilitació, la condemna llarga desestrucctura la persona i la desmotiva totalment, de tal manera que al sortir ni està preparada i a sobre es troba un rebuig social total per reincedir-se en la societat i per tant què passa: reincideix." NÚRIA FABRA, consultora de les entitats socials del Tercer Sector "És que retallar en els presos, vol dir, retallar també la nostra seguretat, perquè si reincideixen ho faran contra la resta de la societat." Durant el 2011 aquestes entitats van atendre més de 6.300 reclusos. A partir de l'1 de juny moltes hauran de deixar de fer la seva activitat. I ni tan sols els voluntaris podran prestar serveis amb les facilitats que tenien fins ara, ja que tindran un accés més restringit als centres penitenciaris.

Les conseqüències d’aquestes retallades, segons els representants de les entitats del Tercer Sector Social que col·laboren amb el Departament de Justícia, afecten més de 160 professionals, que rebien anualment finançament del departament per prestar serveis d’atenció psicosocial per a discapacitats intel·lectuals, rehabilitació per a drogodepedents, malalts mentals i de VIH, persones en tercer grau i llibertat condicional, mediació intercultural en els centres de justícia juvenil i els centres penitenciaris i activitats de lleure, cultura i esport dins i fora de la presó.

Aquests serveis van tenir un cost de 2,2 milions d’euros en el bienni 2010-2011. El mes de novembre aquestes entitats ja van acceptar una reducció del pressupost al 50% d’aplicació el 2012. Posteriorment també van comunicar pes escrit la disponibilitat d’una nova reducció que preservava els serveis de caire terapèutic i deixava sense finançament les activitats culturals i de lleure.

El Departament de Justícia nega que se suprimeixi la reinserció

Des de Justícia han reaccionat a la denúncia feta per la Taula del Tercer Sector. Han confirmat que se suprimiran dos milions d’euros de subvencions, però han negat que això signifiqui la supressió dels programes de reinserció. La conselleria ha matisat que no totes les entitats que treballen en la reinserció de presos es beneficien de les ajudes públiques, i ha dit que la reincidència no ha d’augmentar en el futur, ja que els funcionaris de Justícia continuaran realitzant tasques de reinserció.