Els fets van passar el 15 de juliol, quan un supervisor de la instal·lació va contaminar de manera no intencionada diverses zones del laboratori. La pol·lució es va detectar en un control rutinari al laboratori, per la qual cosa el titular va suspendre l’activitat de la instal·lació i va informar de la situació el Consell de Seguretat Nuclear (CSN), a més d’iniciar una investigació per descobrir la causa del succés.

Des del CSN ha requerit al titular del laboratori mesures perquè aquest tipus de successos no tornin a passar, i en concret “hauran d’assegurar-se que es fan controls de contaminació després d’utilitzar material radioactiu no encapsulat”.