Les votacions es fan aquest dijous entre les 10.00 i les 20.00 H a un total de 22 taules electorals ubicades a les diverses facultats. Per tercera vegada, el nou rector s’escull mitjançant elecció directa i sufragi universal lliure i secret, tot i que el vot es pondera segons els sectors: els doctorats amb vinculació permanent amb la UB suposen el 51% del vot; l’alumnat, un 30%; el personal d’administració i serveis (PAS), un 10%  i el personal docent i investigador, el 9% restant.

En cas que cap dels candidats no btingui majoria absoluta, hi haurà una segona volta, que es farà el dimarts 27 de novembre. Quan acabin les votacions s’obrirà l’Aula Magna de l’Edifici Històric de la plaça de la Universitat, des d’on es podrà seguir l’escrutini i l’índex de participació. Els resultats també és poden seguir a través del web de la Universitat.

Dels quatre candidats, Joaquim Gutiérrez és catedràtic de Fisiologia i Immunologia; Victòria Girona ho és de Fisicoquímica; Josep Antoni Bombí és catedràtic d’Anatomia Patològica, Farmacologia i Microbiologia. I l’actual rector, Dídac Ramírez, és catedràtic de Matemàtica Econòmica i Financera.