Nou capítol de la polèmica que genera el pas de l’autocar d’Hazte Oír. Una jutgessa de Barcelona ha revocat la multa que va imposar la conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies a l’associació pel missatge “Els nens tenen penis. Les nenes tenen vulva. Ho diu la biologia” en un autocar que va circular el 17 de març del 2017. La sentència considera que aquest missatge no discrimina per identitat sexual.

La titular del Jutjat Contenciós Administratiu 9 estima el recurs interposat per l’entitat Hazte Oír contra la multa de 1.707 euros que li va imposar la Generalitat. La sentència diu que les expressions de l’autobús “no comporten aïllament, rebuig o menyspreu públic, notori i explícit de cap persona en atenció a la seva sexualitat”. La jutgessa reconeix que “és cert que l’eslògan pot ser desencertat i provocador, i que pot haver-hi gent que no en comparteixi el contingut”, però considera que “tenint en compte exclusivament el missatge, el seu contingut no és subsumible en el tipus infractor”.

El govern català va imposar la sanció per una infracció lleu contra la “orientació sexual, la identitat de gènere o l’expressió de gènere”. L’associació va posar-hi un recurs contenciós administratiu en contra i ara el jutjat rebutja que els fets incorrin en una infracció.

L’Ajuntament també va denunciar l’autocar

L’Ajuntament de Barcelona també va denunciar el vehicle d’Hazte Oír per difondre missatges que atempten contra la dignitat de les persones. D’una banda, a través de l’ordenança de paisatge urbà i a la regulació de la publicitat dinàmica a Catalunya. La quantia màxima de infracció, considerada molt greu, s’eleva fins als 60.000 euros. L’altra denuncia fa referència a l’ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana, amb una sanció de 1.125 euros.

A banda de les denúncies presentades, el govern municipal va assegurar que s’immobilitzarà i expulsarà el bus d’Hazte Oír de Barcelona si intenta circular de nou per la ciutat.