Els treballs consistiran en la creació i adequació de camins i espais de connexió per tal de millorar-ne l’accessibilitat, donar nous usos a l’espai per a la ciutadania i la racionalització de tanques i accessos. Aquest darrer punt preveu que el parc públic passi a disposar d’un horari de tancament nocturn.

La superfície total, de 36.718 metres quadrats, està delimitada per l’avinguda de la Mare de Déu de Montserrat, el carrer de Cartagena, la ronda del Guinardó i el torrent de Melis. La intervenció d’aquest espai tindrà poca urbanització i es prioritzaran els espais de petit format per gaudir de l’espai verd i del patrimoni històric. En aquest sentit, la naturalització dels jardins comportarà un increment de 3,6 hectàrees de verd, incloent-hi horts urbans, espais vegetals i d’estada, per tal de promoure la biodiversitat i els refugis per a la fauna.

El projecte s’ha realitzat a través d’un procés de treball dut a terme entre el districte i els veïns del barri del Guinardó.

Els jardins conviuran amb l’immoble Ravetllat-Pla

Els jardins estan situats a la finca que va acollir l’Institut Ravetllat-Pla, al districte d’Horta-Guinardó. Es tracta d’un edifici senyorial de 2.500 metres quadrats que va ser adquirit per l’Ajuntament el 2015. D’acord amb les reivindicacions veïnals, el consistori va cedir l’ús de l’edifici principal a la Fundació Ramon Pla i Armengol per un període de 50 anys.

La fundació ha convertit l’immoble en un espai museístic que disposa d’una col·lecció de 850 peces de mobiliari, escultura, pintura i orfebreria que es poden visitar gratuïtament.