Les malles protectores que des de fa temps protegien les figures de pedra que formen part del monument a Colom s’han retirat aquesta dilluns al matí. La intenció és rentar-les amb aigua i sabó i després es revisaran manualment i de manera detallada per detectar si hi ha algun element que pugui estar mal fixat o que corri risc de desprendre’s.

Si es troben peces que podrien arribar a caure, es trauran, es documentaran i es guardaran perquè en un futur es puguin restaurar. Aquests treballs els farà el personal de la brigada de manteniment supervisat per tècnics del Departament de Patrimoni i tindran un cost de 21.500 €.

La major part de les estàtues es van construir en el seu moment amb pedra sorrenca poc resistent. Aquest fet, sumat a la contaminació i els fenomens meteorològics fan que les figures s’hagin anat malmentent amb el temps.

Aquesta actuació serà una reparació puntual en espera que, en el futur s’hi pugui fer una intervenció de consolidació que encara s’ha de valorar si es farà i quan.

L’estàtua de Colom, a debat

Ja fa anys que s’ha obert el debat sobre quin ha de ser el futur de l’estàtua de Colom. De fet, l‘any 2016 la CUP ja havia proposat al Ple de l’Ajuntament retirar-la, tot i que la iniciativa no va prosperar, i el 2020, amb l’onada de protestes antiracistes després de la mort de George Floyd als Estats Units, el debat es va reobrir.