S’han invertit les xifres. Durant els últims vuit anys, la primera tipologia de situacions de racisme eren els abusos i agressions dels cossos policials. El 2018, però, això va canviar, i la primera posició del rànquing l’ocupen les situacions racistes entre particulars, és a dir, entre els mateixos ciutadans. Segons l’últim informe de SOS Racisme, amb dades del 2018, aquestes situacions representen el 36 % del total, mentre que només fa dos anys n’eren el 16 %. En canvi, les relacionades amb els cossos policials són el 13 %, quan el 2016 eren la primera tipologia amb el 31 %.

En total, l’any passat a Catalunya es van identificar un total de 151 situacions racistes, de les quals una mica més de la meitat, el 52 %, no van ser denunciades, una xifra similar a la del mateix informe del 2017.

Per què hi ha més casos de racisme entre particulars?

Segons SOS Racisme, en aquest increment de les actituds racistes dels ciutadans hi influeixen factors com els discursos d’odi que es fan des de determinats partits i òrbites de poder, l’increment a tot el món de pensaments “filofeixistes” que busquen un buc expiatori a qui culpar de les problemàtiques actuals, i també la manca de polítiques de prevenció i de promoció de la cohesió social.

El fet que s’incrementin les xifres d’aquest tipus de racisme entre ciutadans no vol dir que els casos de racisme per part dels cossos de seguretat disminueixin. Per SOS Racisme, el problema és que, sovint, les persones afectades no se senten protegides pel sistema i això fa que no denunciïn aquestes situacions.

Creixen les denúncies per situacions racistes en serveis privats

L’informe de SOS Racisme també ressalta els bons resultats de la campanya de sensibilització #elracismesurtdefesta que es va fer durant el 2018 i va contribuir a fer visibles les situacions racistes en locals d’oci nocturn i d’espectacles. Durant els últims anys, del 2015 al 2018, aquest tipus de situacions racistes han passat d’un 4 a un 15 % del total i, a més, la majoria (72%) s’acaben denunciant. La difusió d’eines entre el públic jove per poder denunciar aquests casos i la reacció positiva d’algunes empreses privades per ajudar a detectar-los expliquen aquest increment de els denúncia. La meitat d’aquests casos tenen a veure amb el Dret d’Admissió als locals (56 %).