Dues de les entitats culturals històriques del barri, el Foment Hortenc i els Lluïsos d’Horta, tenen el futur una mica més difícil que abans. És el que asseguren els seus gestors després de conèixer el nou pla de protecció del nucli antic del barri, que implica una modificació del PGM que canvia la qualificació urbanística de les seves seus. Passen a ser equipaments i les associacions consideren que la pèrdua de valor que això suposa pel seu patrimoni pot comprometre la viabilitat dels seus projectes en el futur. L’Ajuntament defensa que el pla de protecció assegura la continuïtat dels edificis en les condicions actuals així com l’entorn i això, adverteixen, beneficia les entitats.

“Perdem el 80 % del valor dels edificis”

La modificació del Pla General Metropolità que comporta el nou pla de protecció del nucli antic d’Horta requalifica com a equipament les seus de dues entitats històriques, que perden edificabilitat i, de retruc, segons expliquen les associacions, valor econòmic. Consideren que perden fins a un 80 % del valor dels edificis. Matisen que el canvi no els afecta en el dia dia ni en les activitats socials i culturals i tallers que organitzen però sí que els podria dificultar la situació en el futur, per exemple en el cas d’haver de demanar una hipoteca per reformar les instal·lacions o d’haver de recórrer al patrimoni en una situació extrema.

Dues entitats centenàries

Les entitats, que fa més de 100 anys que treballen al barri i tenen pràcticament 1.500 socis entre ambdues, estan en converses amb l’Ajuntament per trobar una sortida a la situació. No volen que la modificació urbanística els suposi una pèrdua. De moment, el consistori adverteix que el pla de protecció del nucli antic assegura la preservació de les seus en les condicions i entorn actuals i que això és bo per a les associacions. Ara mateix la modificació del PGM està pendent de l’aprovació definitiva de la Subcomissió d’Urbanisme de la Generalitat, que es produirà en uns mesos.