L’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau és el primer de tot Catalunya que ha començat a utilitzar una armilla desfibril·ladora portàtil per tractar pacients amb risc de mort sobtada. Es tracta d’una mesura que permet evitar sotmetre’ls a una intervenció quirúrgica per la implantació d’un desfibril·lador definitiu (DAI).

L’armilla desfibril·ladora portàtil és un dispositiu extern que monitoritza el cor del pacient de manera contínua i pot administrar-li, de forma automàtica, un tractament de xoc per restablir el ritme cardíac normal, sense la intervenció de terceres persones. Es col·loca com una armilla de roba interior directament sobre la pell del pacient i està connectat a un monitor que porta una bateria potent. A més, transmet informació important sobre l’estat del pacient i la seva evolució a l’equip assistencial del servei de Cardiologia, mentre es troba en el seu domicili.

El 40 % milloren

Aquest dispositiu ja s’utilitza en la majoria dels països europeus, però a l’estat espanyol no existia fins ara cap solució satisfactòria per donar d’alta als pacients abans de superar la fase subaguda de la malaltia, en què el risc de mort sobtada no ha estat encara establert o pot disminuir amb el tractament. Segons les dades de registres publicats, al voltant del 40 % dels pacients que han utilitzat aquest dispositiu a Europa van experimentar una millora del seu estat clínic i no van necessitar un DAI després de rebre el tractament farmacològic adequat, evitant, així, l’implant via quirúrgica.

Permet donar-los d’alta

Actualment, els pacients que pateixen arrítmies cardíaques malignes (que poden causar la mort) no són donats d’alta de l’hospital, en espera de la seva evolució, durant la fase inicial de la malaltia, fins que es pot decidir sobre la necessitat, o no, d’un implant quirúrgic definitiu (DAI). També hi ha pacients als quals se’ls implanta anticipadament un desfibril·lador definitiu perquè es considera que tenen un alt risc de patir una aturada cardíaca sobtada, encara que la seva condició podria millorar, la qual cosa suposa implantar DAI de manera innecessària.