Es tracta d’habitatges d’uns 40 metres quadrats fets a mida per a les persones grans amb equipaments especials. Per exemple, els banys estan adaptats amb dutxa arran de terra per facilitar-hi l’accés i evitar caigudes. Hi ha llums d’emergència per poder orientar-se en cas que hi hagi problemes de subministrament elèctric. A més, les cuines estan equipades amb plaques elèctriques i els endolls estan col·locats a una altura còmoda per tal d’evitar esforços. A banda, les noves promocions també disposaran de servei de consergeria, neteja i sales polivalents. Aquests pisos públics per a la gent gran són de lloguer i el preu s’estableix en funció dels ingressos de cada usuari. Per poder optar-hi, cal tenir més de 65 anys i viure sol o amb la parella, també major de 65 anys. Els beneficiaris, que hauran de superar un test d’autonomia personal, no poden superar els 24.850 euros anuals d’ingressos (25.619,04 € les parelles). Ha de fer més de dos anys que estan empadronats a Barcelona i no tenir cap habitatge en propietat, llevat de casos d’habitatges amb problemes d’accessibilitat. La sol·licitud es pot presentar a qualsevol Oficina d’Habitatge municipal fins al 30 de gener. Prèviament, la persona ha d’estar inscrita al Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de Barcelona. Si no ho estan ja, poden fer-ho fins al 16 de gener. Tot plegat també es pot fer a través del web www.registrehabitatgebcn.cat. A Barcelona ja hi ha 1.206 habitatges destinats a la gent gran. Amb aquestes noves promocions, que s’acabaran entre el 2015 i el 2016, n’hi haurà un total de 1.384.