(ACN / Redacció) Un fàrmac nou frena de forma significativa el risc de creixement del tumor en pacients amb el càncer de mama més comú. El medicament es diu camizestrant i es pren en forma d’una pastilla diària. Segons els investigadors, això fa més fàcil el tractament perquè que la teràpia actual s’administra a través d’una injecció a la consulta, però també suposa un pas endavant perquè la gran majoria de tumors desenvolupen resistència a la teràpia habitual.

El càncer de mama és el més comú a tot el món, amb més de 2,3 milions de pacients l’any 2020. I la majoria d’aquests, el 70 % són tumors del tipus ER positiu i HER2 negatiu. En aquests casos, el tractament és un fàrmac que inhibeix l’activitat de l’ER per evitar-ne el creixement.

Un estudi realitzat per l’Institut d’Oncologia Vall d’Hebron compara l’eficàcia del camizestrant, un medicament nou, amb el fulvestrant, l’únic fàrmac aprovat per tractar a les pacients amb aquest tipus de tumor. Els resultats demostren que el camizestrant frena l’expansió de la malaltia i la mort entre un 42 % i un 33 % depenent de la dosi.

Bons resultats en casos de metàstasi pulmonar o hepàtica

El fàrmac nou també ha demostrat un millor control de la malaltia en pacients amb metàstasis pulmonars o hepàtiques, així com en pacients que havien rebut un tractament previ amb un inhibidor. Segons els investigadors, “els resultatspoden reactivar l’entusiasme pel desenvolupament de solucions orals al càncer de mama“.