El Banc de Sang necessita 100 donacions de plasma al dia per cobrir les necessitats de tot Catalunya, el doble de les que es recullen actualment. Les donacions de plasma encara no són gaire habituals entre la població i, per aquest motiu, han aprofitat la celebració del Giving Tuesday per fer-ne una campanya al Palau Robert. La donació de plasma és més llarga que la de sang i cal reservar hora prèviament.

Un dels objectius que s’ha marcat el Banc de Sang i Teixits de cara al 2020 és que Catalunya sigui autosuficient en matèria de plasma. Actualment se’n necessiten 60.000 litres a l’any dels quals la gran majoria, 48.000, s’obtenen a partir de les donacions de sang habituals. Per tant, calen 12.000 litres de plasma que l’entitat vol aconseguir a través de 20.000 donacions noves. L’any passat se’n van fer 10.000, aquest any es preveu tancar-lo amb un increment molt important i arribar a les 15.000 i les previsió és assolir la xifra el 2018. El problema, però, és que el plasma cada cop s’utilitza en l’elaboració de més medicaments i, per tant, les necessitats segurament s’incrementaran.

Com és la donació de plasma?

La donació de plasma és molt semblant a la donació de sang però la diferència principal és el temps que es necessita. El donant ha d’estar connectat a una màquina, un separador cel·lular, que separa el plasma de la resta de components sanguinis, i aquesta operació acostuma a durar uns 45 minuts. Per tant, per donar plasma cal reservar hora prèviament a través del web del Banc de Sang. Els requisits, però, sí que són els mateixos que pels donant de sang, tenir entre 18 i 70 anys, pesar més de 50 quilos i trobar-se bé de salut. A més, com que el plasma és majoritàriament aigua, la donació de plasma pot ser amb més freqüència que la de sang, és a dir, cada 15 dies.