Al llarg del mes de novembre s’han inspeccionat una cinquantena de locals, dels quals 13 no complien les condicions higièniques i de salut vigents. En la majoria de casos es tracta d’aliments mal envasats, en mal estat o caducats. Se n’han intervingut fins a 170 quilos. Tot i aquesta intervenció, l’Agència de Salut Pública destaca que el 90 % de comerciants que venen aliments a Barcelona compleixen la normativa.

Durant aquest temps la Unitat Territorial de la Guàrdia Urbana ha inspeccionat diferents establiments alimentaris en els quals es treballés principalment l’elaboració dels aliments, com restaurants, carnisseries, comerços alimentaris i locals d’elaboració d’aliments per emportar-se a casa o consumir al mateix establiment, entre d’altres. Els locals per inspeccionar s’han determinat en funció de queixes rebudes a cada districte i segons les observacions realitzades pels agents de les Unitats Territorials.

 A banda, i en el marc de les inspeccions als locals, els agents han posat un total de 155 denúncies per altres infraccions administratives. Les més habituals han estat: insuficiència o mal funcionament de les instal·lacions de protecció contra incendis o la interposició d’elements que impedeixen la visió o l’ús dels equips contra incendis, mal estat de conservació i higiene del local, venda d’articles o productes no autoritzats i manca de fulls de reclamació.