En concret, l’estudi, elaborat pel Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya i la Fundació Galatea, xifra en un 35,6 % els infermers que estan en risc de desenvolupar un problema de salut mental, un percentatge que afirmen que està “molt per sobre d’altres professionals de la salut (18-20 %) i de la població general (9,7 %)”. A més dels horaris i les càrregues de treball, també atribueixen el risc a l’elevada presència d’indicadors de dolor i fatiga entre el col·lectiu, factors associats a l’ansietat i la manca d’hores de son.

Un altre dels elements que consideren determinants és la precarietat laboral, que asseguren que afecta un 27 % dels infermers. La situació perjudica especialment les dones menors de 40 anys, la majoria de les quals treballen amb contractes d’interinitat o temporalitat. D’aquestes, més d’un 37 % no tenen un horari fix, sinó que treballen per torns de dia, nit o caps de setmana.

Segons l’informe, els qui es troben en una major situació de risc són els qui treballen en hospitals. Els responsables de l’estudi ho expliquen perquè suporten una major càrrega de treball, participen menys en les decisions del centre i tenen menys suport dels seus superiors, segons les dades recollides. En el cas dels qui treballen en un centre d’atenció primària, a més, remarquen que són els qui més han notat la baixada de sous generalitzada, amb pèrdues de fins al 41,4 % de sou, segons l’informe.