Els dies de més pol·lució hi ha més infarts greus i mortalitat per aquesta causa. Això és el que conclou un estudi elaborat per investigadors de l’Hospital Vall d’Hebron, qui han provat que la contaminació provoca un augment d’infarts amb obstrucció total de l’artèria coronària, que són els més greus. Es tracta de la primera investigació que demostra que la pol·lució influeix en les primeres 24 hores després d’un infart d’aquest tipus.

Fins ara, s’havien dut a terme pocs estudis en aquesta línia i els resultats eren dispars i controvertits. Segons aquesta investigació, la substància més directament relacionada amb els infarts és la que s’emet pels tubs d’escampament dels motors dièsel dels vehicles.

El cardiòleg de l’Hospital Vall d’Hebron i investigador principal de l’estudi, Jordi Bañeras, assegura que tota la ciutadania està exposada a la contaminació i que, per això, és important reduir la pol·lució a través de polítiques mediambientals. “Hem vist que podríem estalviar-nos 19 infarts greus si es disminuís en 10 unitats els nivells que hi ha de contaminació atmosfèrica. Com més baixa sigui aquesta contaminació, menys infarts hi haurà”, ha apuntat.