Fins ara, s’havien dut a terme pocs estudis en aquesta línia i els resultats eren dispars i controvertits. Segons aquesta investigació, la substància més directament relacionada amb els infarts és la que s’emet pels tubs d’escampament dels motors dièsel dels vehicles.

El cardiòleg de l’Hospital Vall d’Hebron i investigador principal de l’estudi, Jordi Bañeras, assegura que tota la ciutadania està exposada a la contaminació i que, per això, és important reduir la pol·lució a través de polítiques mediambientals. “Hem vist que podríem estalviar-nos 19 infarts greus si es disminuís en 10 unitats els nivells que hi ha de contaminació atmosfèrica. Com més baixa sigui aquesta contaminació, menys infarts hi haurà”, ha apuntat.