L’estudi conclou que la transmissió de l’autisme és diferent en els homes i les dones. Els gens  que tenen més influència en els components ambientals provenen preferentment del pare. El sexe femení, en canvi, genera les alteracions genètiques més severes. L’estudi també revela que el trastorn es pot manifestar de diverses maneres. Hi poden haver mares que poden ser portadores però que no manifesten cap símptoma.

També s’ha estudiat la part epigenètica, els factors ambientals que provoquen inestabilitat en l’ADN dels pares.

L’estudi, que és conjunt amb la Universitat de San Diego (EUA), ha comptat amb la col·laboració de 1.000 famílies que han tingut un nen amb trastorn de l’espectre autista diagnosticat de manera estricta i científica.