Un estudi d’Ecologistes en Acció ha detectat 22 escoles de Barcelona que superen el límit de contaminació establert per llei, fixat en els 40 micrograms de NO2 de mitjana anual. En total, s’han analitzat 35 centres escolars barcelonins i la conclusió és clara: dues de cada tres escoles superen els llindars legals (66 %).

Les que tenen els pitjors registres són les escoles Joan Miró, a la Nova Esquerra de l’Eixample, i Tabor, a la Sagrada Família (62 micrograms), a més de l’Escola Patronat Domènech (61), a la Vila de Gràcia. Són les tres úniques que superen els 60 micrograms. La majoria dels centres analitzats (21) es troben en uns barems d’entre 40 i 60 micrograms i n’hi ha 12 entre els 20 i els 30. Només tres estan per sota dels 20 micrograms.

​ Sergio Segura ​

Només una escola compleix la recomanació de l’OMS

Al marge del límit legal, l’Organització Mundial de la Salut recomana un llindar molt més baix, de 10 micrograms de NO2 de mitjana anual. Només una de les escoles analitzades, la Pit Roig, està per sota d’aquesta xifra. En aquest cas, l’estudi remarca que està “situada entre dos parcs, en un carrer pacificat i sense vehicles aparcats a la porta”.

Tot i les dades, és important remarcar que la mostra és petita, inclou 35 centres educatius. A tot Barcelona hi ha 245 escoles i instituts públics i 183 de concertats. Si tenim en compte la distribució territorial, tampoc no és representativa, ja que s’han escollit majoritàriament escoles de l’Eixample, deixant al marge zones com Nou Barris o les Corts.

Barcelona, la segona ciutat amb pitjors dades

La investigació s’emmarca en un estudi més ampli, que inclou 160 centres educatius de sis ciutats espanyoles: Barcelona, Madrid, Gijón, Vigo, Múrcia i Granada. La situació és especialment greu a la capital de l’estat, on tres de cada quatre escoles superen el límit legal de contaminació per NO2. En segona posició trobem Barcelona. En canvi, a Granada i Gijón només alguns centres superen els 40 micrograms de mitjana anual, mentre que a Vigo i Múrcia no n’hi ha cap que passi dels topalls establerts. Tot i això, l’Escola Pit Roig és l’única de tota la mostra que està per sota de la recomanació dels 10 micrograms recomanats per l’OMS.

Ecologistes en Acció ja va denunciar al gener l’incompliment del límit legal de diòxid de nitrogen a l’AMB el 2022. L’organització alerta que la contaminació és una causa de mortalitat i que també té efectes en la salut infantil. En aquest sentit, remarca que és “una de les principals causes de l’asma infantil” i que també afecta el desenvolupament cognitiu.

L’AFA de l’escola Joan Miró fa temps que es mobilitza contra la contaminació

Els pares de l’escola Joan Miró són conscients que “liderem aquest rànquing de l’escola amb més contaminacions i plou sobre mullat”. Fan referència a les properes obres de l’L8 al parc de Joan Miró, que encara agreujaran més la situació “és parla que en un dia de treball normal seran 150 camions que passaran per aquí” diu la Marta Miguel de l’AFA Escola Joan Miró. L’Antonieta Garay explica que la contaminació no és només atmosfèrica si no també acústica, per això estan fent un tall de carrer mensual perquè consideren que “s’han de prendre accions”.