contaminació Barcelona

(ACN/Redacció) L’Eixample de Barcelona i la plana de Vic han estat els dos únics indrets de Catalunya on l’any passat hi va haver superació dels límits permesos d’algun contaminant, segons l’anuari de la qualitat de l’aire del 2022 publicat pel Departament d’Acció Climàtica.

La Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de la Generalitat té 63 punts de mesurament arreu de Catalunya. El de l’Eixample va registrar 42 micrograms per metre cúbic de NO2 en el valor límit anual, quan el permès és de 40. Pel que fa a la plana de Vic, el punt de mesurament de Manlleu va registrar una superació dels límits de partícules de diàmetre inferior a 10 micres, en aquest cas del valor límit diari.

Per què la plana de Vic resulta afectada per la contaminació?

Els òxids de nitrogen, emesos majoritàriament a Barcelona i la seva àrea metropolitana, reaccionen activament amb la radiació solar (i altres compostos) per acabar desencadenant en ozó troposfèric.

I a partir d’aquí, la marinada fa la resta de la feina. Dit d’una altra manera, tota la contaminació generada a l’àrea de Barcelona i el Vallès avança de sud a nord i s’escola per la vall del riu Congost (per on circula la C-17) fins arribar a la plana de Vic. 

I un cop aquí, la geografia de la conca d’Osona, envoltada de muntanyes per tot arreu, impedeix que aquestes partícules ja d’ozó troposfèric tinguin facilitat per dispersar-se.

Les condicions meteorològiques afecten

D’acord amb el document, a excepció d’aquests dos casos, durant l’any passat es van complir els valors de referència marcats per la legislació per a les partícules de diàmetre inferior a 2,5 micres, per al diòxid de sofre, per al sulfur d’hidrogen, per al monòxid de carboni i per al benzè.

Acció Climàtica explica que en conjunt, durant l’hivern, les condicions meteorològiques dominades per l’estabilitat han afavorit períodes d’estancament dels contaminants atmosfèrics de manera general, i de manera destacada en fondalades i valls del territori.

Els episodis de calor de juny i juliol van ser “clau” per a un augment de la generació de contaminants secundaris com ara l’ozó troposfèric. Durant la campanya de l’any passat, entre els mesos de maig i setembre, hi va haver 42 hores de superacions del llindar d’informació horari (180 micrograma per metre cúbic) d’ozó en 14 punts de mesurament.

Nou pla que s’estén per tot Catalunya amb 84 mesures

D’altra banda, Acció Climàtica recorda que fa unes setmanes es va engegar el procés de participació ciutadana per elaborar el Projecte de decret d’aprovació del Pla de qualitat de l’aire, horitzó 2027. El nou pla, que per primer cop transcendeix la conurbació de Barcelona, és per a tot Catalunya i estableix 84 mesures i 374 actuacions per millorar la qualitat de l’aire i la salut dels habitants.