L’Ajuntament va destinar el llegat de 200.000 pessetes de Lluïsa Cura a fer l’Escola Milà i Fontanals, i va posar el seu nom a la secció de noies perquè l’import no arribava per fer una escola nova, com desitjava Cura. Els familiars van demanar una solució i finalment es va decidir que l’Escola Municipal de Labors i Oficis de la Dona situada a la ronda de Sant Antoni, 19, que es va fundar el 1911 i es va remodelar el 1920 per impartir formació professional i domèstica, passés a dir-se Escola d’Aprenentes i Complementària d’Oficis de la Dona Lluïsa Cura. Era el 1931.

Un centre centenari a Sant Antoni

Durant l’època de la República el centre va desenvolupar un sistema d’acord amb les innovacions educatives republicanes. A l’època franquista va continuar com a escola per a dones. I en la dècada dels 70 va esdevenir un centre homologat d’FP en les especialitats de perruqueria i estètica, química, administració i delineació. La coeducació es va començar a aplicar a partir del curs 1980-81. Avui és l’ECAT Institut Lluïsa Cura.

L’ECAT Institut Lluïsa Cura 

Ara hi imparteixen cicles formatius d’administració, comerç i turisme. Tot i dedicar-se ara a la formació professional, continuen tenint la mateixa vocació, assegura el cap d’estudis Jordi Font, que és formar professionals i formar persones. Els alumnes passen per totes les tasques dins el món de l’empresa i es fan simulacions perquè puguin posar en pràctica els seus coneixements.