L’Escola Bressol Municipal la Morera, al Congrés i els Indians, ja funciona totalment des del 8 de gener. L’equipament escolar va obrir portes amb 25 infants a principi de desembre, quan encara faltava enllestir una de les plantes del centre. L’escola bressol té 87 infants matriculats, la majoria provinents del barri.

Sis grups d’infants

L’EBM la Morera es troba en el període d’adaptació dels infants. L’equipament té sis aules: un grup de lactants (0-1 anys), tres grups de caminants (1-2 anys) i dos grups de grans (2-3 anys). L’equip docent està format per 14 persones. Cada grup d’infants té un tutor i també una persona de suport. A més, el centre té assignat un educador complementari, personal de cuina i neteja. El menjar és totalment ecològic i l’elaboren a la mateixa escola. També hi ha un espai a l’accés per deixar-hi els cotxets dels infants.

Aprenentatge per ambients

El projecte educatiu de l’escola es basa en la metodologia del treball per ambients d’aprenentatge. Segons l’Ester Santanera, directora de l’equipament, el centre arquitectònicament és molt ampli i amb espais oberts que afavoreix la metodologia per ambients. Tenen cinc ambients diferents repartits entre les dues plantes de l’equipament i els infants poden escollir-ne un en funció dels seus interessos. “Si el nen vol un joc més imitatiu o simbòlic anirà a la masia, si vol enfilar-se o córrer anirà al jardí”, explica Santanera. A més del jardí i la masia, hi ha la cova, el palau o la ciutat.

Escola número 100

L’EBM la Morera és l’escola número 100 de la ciutat. A Sant Andreu n’hi ha 10 i un total de 515 places escolars. És el tercer districte de la ciutat amb més places escolars d’escola bressol municipal.