El programa Respir ofereix places residencials d’estada temporal per a persones dependents de més de 65 anys que viuen a casa seva amb un familiar cuidador. El servei està pensat per beneficiar tant la persona ingressada com també la qualitat de vida del familiar cuidador, que, a més, rep una atenció personalitzada amb personal especialitzat.

Aquest any s’hi han pogut acollir 54 persones grans a l’agost, 24 al setembre i una a l’octubre. L’Ajuntament ha aportat més de mig milió d’euros perquè les 79 persones que ho necessitaven hagin pogut fer una estada d’un mes de mitjana en una residència privada, propera al domicili familiar i en règim de pensió completa, amb programes de rehabilitació i fisioteràpia, d’estimulació cognitiva i d’activitats lúdiques, entre d’altres serveis.

L’aportació extraordinària de pressupost municipal ha estat necessària per atendre tota la demanda, que augmenta a l’estiu. La sol·licitud es tramita a través dels centres de serveis socials que, un cop valorades les circumstàncies de la persona i la família, els ofereixen la possibilitat d’aquest recurs per a una estada d’entre 15 dies i dos mesos a l’any. El preu que paga l’usuari s’estableix en funció de la capacitat econòmica, però en cap cas no supera els 50 euros al dia.

El programa Respir també està a disposició de les persones amb discapacitat, en dues modalitats: estades diürnes en diferents equipaments o estades en residències, com les de la gent gran. Fins a finals d’any, l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat preveu atendre a través d’aquest programa 1.763 persones, de les quals 88 faran una estada residencial.