En total, les obres afecten 8.633 metres quadrats, que també inclouen el carrer de les Filipines i del Coll.

La previsió és que les obres comencin aquest mes de novembre. En concret, se substituirà bona part de la pavimentació per garantir l’accessibilitat de la plaça amb asfalt vermell. Les zones on hi haurà els bancs seran de marbre blanc. La part de la plaça que actualment és de sauló continuarà amb el mateix aspecte. Es col·locarà paviment de cautxú a la zona de jocs infantil.

També se substituirà l’enllumenat públic per columnes més baixes amb tecnologia LED que garanteixin la il·luminació per sota de les capçades dels arbres. La vegetació que hi ha es mantindrà, però es buscarà obrir-hi algunes clarianes amb la retirada d’alguns arbres poc desenvolupats que es traslladaran als vivers municipals. També s’hi farà una nova plantació d’arbrat i arbustos, s’hi instal·larà nou mobiliari urbà, papereres, una zona de jocs infantils i una de manteniment per a la gent gran.

El projecte de remodelació de la plaça té un pressupost d’1,45 milions d’euros i també inclou millores al carrer de Filipines, que es reconfigurarà com una via de plataforma única i guanyarà una filera d’arbres. En canvi, al carrer del Coll es preveu retirar alguns arbres perquè hi toqui més el sol. Als dos carrers, la il·luminació es resoldrà amb la mateixa lluminària que a la resta de la plaça.

El Districte de Sant Andreu també hi vol incorporar algun monument o placa a la plaça que recordi l’Assemblea de Catalunya. El projecte per reformar la plaça de l’Assemblea de Catalunya és fruit d’un ampli procés participatiu en el qual ha participat intensament l’Associació de Veïns i Veïnes de la Sagrera.

Finalment, està previst que la plaça aculli la fira mensual de miniatures, que actualment s’està duent a terme a la plaça de Masadas.