El 2012 es van fer a la ciutat de Barcelona més de 490 enterraments de beneficència, més del doble que el 2010, quan s'hi van acollir encara no 200 persones. Aquests enterraments són totalment gratuïts i s'hi poden acollir famílies que acreditin la manca de recursos i els difunts que vivien en institucions de beneficència. JORDI VALMAÑA, director general de Cementiris de Barcelona "No tindrà capella, tanatori, sala de cerimònia. Va enterrat a un nínxol indivudual d'un pis més alt, que tenen més difícil sortida al mercat, per cinc anys. Passats els cinc anys, es treuen les restes i són traslladades a l'ossari general del cementiri". L'any passat els serveis funeraris van passar d'estar gravats amb l'IVA reduït al general del 21%, fet que n'ha incrementat el cost, que ja supera els 2.000 euros de mitjana. Per això, cada vegada més famílies financen els enterraments. JOAN BERENGUER, director general de Mémora Serveis Funeraris de Barcelona "El volum de serveis que finançem a plaços durant 12 mesos sense interès s'ha doblat entre l'any passat a aquests dos primers mesos de gener i febrer de 2013." Tenir una assegurança per mort és una altra fórmula per cobrir del tot o en bona part les despeses d'un enterrament.

El sector funerari també ha notat la crisi i veu com, cada vegada més, l’austeritat s’imposa a l’hora d’organitzar un funeral. De fet, moltes famílies opten per la incineració del cos, que costa la meitat de diners que un enterrament. D’altres recorren als enterraments de beneficència, que els serveis socials subvencionen sempre que s’acrediti que no es tenen diners per pagar els serveis funeraris. Aquests enterraments són els que s’organitzen també a les persones que moren soles en residències socials.