Aroa, Noah i Daniel. Han fet dos anys i les seves famílies han decidit celebrar-ho al parc de la Maternitat, al districte de les Corts. La d'elles no és una decisió aïllada. Cada cop són més les famílies que opten per celebrar els aniversaris a l'aire lliure. Els parcs i places guanyen adeptes i ho fan en detriment dels anomenats "xiquiparcs". Espais com l'empresa "Happy Parc" a Sants, han notat una forta davallada de reserves en els últims dos anys. Els mesos de més fred, però, aquests espais continuen sent força sol·licitats. Prometen emocions fortes en l'àmbit psicomotriu. Això sí, les despeses de manteniment i explotació d'aquest tipus de negoci fan que algunes de les empreses més petites no hagin pogut esquivar la caiguda de les reserves i han acabat tancant.

Als Jardins de la Maternitat, a les Corts, és habitual que durant els caps de setmana hi coincideixi més d’una celebració d’aniversari. Amb la crisi són moltes les famílies que decideixen reduir despeses i trien els parcs i places en comptes dels anomenats “xiquiparcs”.

Aquest tipus d’espais constaten que en els dos últims anys el nombre de reserves ha caigut i es concentren al cap de setmana. És el cas de Happy Parc, una empresa situada al carrer dels Comtes de Bell-lloch, a Sants, que va ser pionera al seu moment. Segons el director del centre, Josep Piñol, aquest és un dels motius pels quals ha sobreviscut a la crisi “la inversió ja la teníem amortitzada i hem pogut aguantar millor la disminució de clients, en canvi, hi ha negocis més recents que han acabat tancant”.