Treballen sota l'estructura original del Mercat de Sant Antoni. Actualment, el mercat està elevat i sostingut per les seves columnes, que s'han reforçat. Al nivell de carrer, aquesta malla de ferro s'omplirà de formigó per crear una gran llosa que aguantarà la coberta. Això permetrà, a la primavera de 2014, començar a excavar les quatre plantes subterrànies. PERE JOAN RAVETLLAT, arquitecte director del Mercat de Sant Antoni "Una etapa que també serà espectacular perquè podrem veure el mercat suportat a la part superior i cada vegada com es va buidant la terra." L'interior de l'equipament es va condicionant per a l'excavació. En aquest nivell hi haurà les parades remodelades del mercat del fresc, els encants i el dominical del llibre. Sota aquest emplaçament, la planta -1 acollirà locals comercials i les restes arqueològiques que s'hi han trobat, el baluard i la contramuralla medievals. L'aparcament es repartirà per les plantes -2 i -4. A la -3, hi haurà la zona de càrrega i descàrrega. La fase actual d'obres, que inclou la la construcció de la llosa i l'excavació subterrània, s'ha adjudicat per un import de 12,9 milions d'euros. El conjunt de la reforma té un pressupost de 60 milions d'euros, que es van adjudicant a mesura que avances les fases. Unes etapes que es volen accelerar per no eternitzar l'obra. XAVIER TRIAS, alcalde de Barcelona "Què intentarem? Avançar les altres fases. I això de què depén? Depén dels resultats econòmics que anem tenint i, per tant, que repercutexin en la situació econonòmica de l'Ajuntament. Per poc que puguem, ho avançarem." El mercat podria ser una realitat a finals de 2015 o principis de 2016.

La remodelació del Mercat de Sant Antoni va iniciar-se el 2009. Durant aquest temps, s’ha construït els murs de pantalla per executar els fonaments i s’han realitzat els treballs arqueològics, gràcies als quals s’ha localitzat restes de la muralla medieval i de l’antic baluard de Sant Antoni que actuava de reforç d’aquesta, així com vestigis d’una masia que data del segle XVI. Ara, el projecte afronta un període llarg, de més d’un any i mig, en què es treballarà sobretot sota terra. L’objectiu és dotar el mercat de quatre nivells subterranis amb finalitats també logístiques: la planta -1 tindrà usos comercials, i a l’entorn dels locals es configurarà un gran vestíbul central; les -2 i -4 es destinaran a l’aparcament per als clients; i la -3, serà utilitzada pels comerciants per carregar i descarregar el gènere i emmagatzemar-lo.

Aquesta fase d’obres té un pressupost de 12,9 milions d’euros i l’assumeix una unió tenporal d’empreses (UTE) formada per Copcisa, Scrinser i Sacyr. Per més endavant quedarà la modernització i accessibilitat de l’interior del mercat, que lluirà parades noves; la restauració dels elements històrics originals del conjunt monumental; l’enderroc de l’actual mur exterior; i la recuperació dels patis -que durant anys han viscut d’esquenes als veïns- com a places públiques. El cost total de la reforma ascendirà a 60 milions d’euros.

Al llarg de tot el perímetre del recinte, però situades dins l’edifici, s’hi distribuiran les diferents parades de venda no alimentària. Això permetrà posar fi a les operacions de muntatge i desmuntatge, i l’anar i venir de mercaderies, tal com reclamaven comerciants i veïns. En canvi, el mercat dominical de llibres de vell es mantindrà on ha estat sempre.

Una inversió productiva, segons Trias

L’alcalde, Xavier Trias, ha visitat aquest dimarts l’edifici i ha destacat la importància de la remodelació perquè, diu, “potenciarà els elements característics de la seva singular arquitectura”. Segons Trias, “la inversió del Mercat de Sant Antoni és productiva perquè genera llocs de treball i reactivarà l’economia de tota la zona”. També ha dit que confia que aquesta nova fase de les obres se solapi amb les següents i poder avançar, així, el temps d’execució.