Amb aquesta actuació es repararan les peces protectores de la paret de l’anell interior i exterior de la plaça de Borràs, i dels murs laterals de les dues calçades laterals de la via Augusta, entre el carrer de Dolors Monserdà i la plaça de Borràs.

S’actuarà sempre en horari nocturn de diumenge a dijous, de 22.30 h a 5.30 h, i les nits de diumenge es començarà a treballar a partir de les 24 hores. Durant el dia se’n taparà la senyalització i es recuperarà la circulació a la zona d’obres.