Coses tan habituals per als adolescents com escriure missatges instantanis o consultar les xarxes socials poden convertir-se en un problema quan la parella s'hi fica pel mig. Segons un estudi recent de la Delegació del Govern per a la Violència Masclista, més d'un 25 per cent de les noies d'entre 14 i 19 anys reconeixen que la parella les controla a través del telèfon mòbil. BEGONYA ENGUIX, professora i codirectora del Grau d'Antropologia URV-UOC "Trobem entres els joves posicions tan conservadores com les dels nostres pares, la meva seria com una generació intermitja, i ara el que tornem a veure és preocupant en aquest sentit." Amb les noves tecnologies s'han canviat els hàbits de comportament i les relacions socials. Molts nois controlen la parella vigilant-ne els missatges de mòbil, els correus electrònics i les publicacions a les xarxes socials. Per això és important sensibilitzar la població des d'adolescents. BEGONYA ENGUIX, antropòloga i professora dels Estudis d'Arts i Humanitats de la UOC "Segurament ara estem en un moment d'adaptació mútua entre persones i tecnologies i és possible que aquesta adaptació acabi quan trobem el punt just de dir: 'Jo tinc un WhatsApp i però això no significa que jo hagi d'estar controlada tot el dia'." Les tecnologies també poden ajudar a prevenir casos de violència masclista. Per exemple els sistemes de localització són molt efectius en els programes de protecció per maltractament.