El curs que ve hi haurà 815 professors més que l'any passat a les escoles públiques. Si bé també s'incrementa el nombre d'alumnes al conjunt del sistema, s'ha trencat la tendència dels darrers quatre anys en què s'havia mantigut la plantilla de professorat o bé s'havia reduit. IRENE RIGAU, consellera d'Ensenyament "Vam començar tenint més alumnes i la mateixa plantilla, més alumnes i disminució de plantilla i enguany podem anunciar una millora substancial que estem pujant la U, va baixar i tornem a començar a pujar lentament i amb prudència però podem dir que hi ha més alumnes i un increment de plantilla de professors." El que ve serà un curs amb pocs canvis malgrat la implantació de la LOMCE. El departament d'Ensenyament assegura que hi ha continuitat curricular i que, senzillament, s'actualitzen les avaluacions per adaptar-se a la nova normativa. Un dels canvis que més notaran els alumnes a l'aula és la nova matèria que s'impartirà a educació infantil i primària. Una assignatura alternativa a la religió i avaluable. IRENE RIGAU, consellera d'Ensenyament "Tots aquests elements que combinen cultura i religió s'han de poder entendre i com que tenim diversitat a casa nostra és important, necessitem gent culta que pugui entendre i valorar i per tant respectar aquests valors que formen part de la vida de les persones i fer i practicar aquests valors permet viure en societat." El material d'aquesta nova assignatura es lliurarà als centres digitalment el primer dia de curs. Una altra novetat és la flexibilització i adaptació als alumnes de la formació professional per tal de facilitar-los la permanència o que s'hi reincorporin. Enguany a més es torna a incrementar substancialment l'oferta de l'FP dual.

El curs arrencarà trencant la dinàmica dels darrers quatre anys, en què la plantilla mai no s’havia incrementat: s’havia reduït i en el darrer curs s’havia mantingut. Enguany hi haurà més mestres que entraran a formar part del sistema educatiu públic. Els nous professors hauran de passar un període de prova de quatre mesos, en què se’n comprovarà la idoneïtat per treballar en el món de la docència. És un dels canvis d’aquest curs, el més important dels quals és l’entrada en vigor de la nova llei d’educació impulsada pel ministre Wert, la LOMCE. Rigau ha assegurat que hi haurà continuïtat en la filosofia curricular als centres.

Increment de les beques menjador

Aquest 2014-2015 hi haurà 2.852 alumnes més que rebran ajudes. En total, la conselleria becarà 69.000 alumnes. D’aquests, 9.500 rebran ajudes del 100% mentre que 59.500 rebran ajuda econòmica per cobrir el 50% del plat escolar. L’assignació de les beques es coneixerà per primera vegada a l’inici del curs. La voluntat és que la majoria de famílies sàpiguen a l’inici de curs si se li ha adjudicat la beca. La inversió total per a aquest curs serà de 42,8 milions d’euros.

Els mestres diplomats es podran “retitular”

La consellera Irene Rigau ha anunciat que els mestres que tenen una diplomatura podran obtenir el grau -un títol superior- cursant els crèdits que siguin necessaris. El Departament d’Ensenyament treballa conjuntament amb el Departament d’Universitats per enllestir l’acord.

S’impartirà una nova assignatura

Des del govern s’ha explicat també que aquest curs s’estrenarà a les aules una assignatura que serà alternativa a la religió i que serà igualment avaluable. La matèria Educació en valors socials s’impartirà tant a educació infantil com a primària.

Segons la consellera, el pròxim curs, que arrencarà el 15 de setembre, serà més plurilingüe, amb un increment, sobretot, de les hores d’anglès.