El projecte d'equipaments del solar de la caserna queda fora del PAD. Els veïns de Sant Martí de Provençals fa anys que reclamen que s'aprofitin aquests terrenys municipals per al barri. Durant la sessió extraordinària del Consell Ciutadà del darrer 13 de setembre va saltar la sorpresa: al nou PAD no hi apareixia el complex d'equipaments. Un projecte que sí que quedava recollit en el Programa d'actuació del districte del mandat anterior. MANEL MARTÍNEZ, president AV Sant Martí de Provençals "El regidor del districte, el senyor Narváez, anteriorment, tenia 800.00 euros. On s'han ficat aquests 800.000 euros? I ara resulta que diuen que això no entra al PAD. Nosaltres ens hem quedat estupefactes." L'Associació de Veïns va fer una proposta al districte fa anys d'un complex de serveis que permetia cobrir les necessitats del barri. MARI CARMEN, veïna "Estábamos convencidos de que aquí se haría una biblioteca, porque el barrio se ha hecho más grande y necesita una biblioteca porque la que tenemos es muy pequeña. También se habló de un centro de día y la sorpresa es que ahora dicen que no se va a hacer." JOAN MARTÍNEZ, veí "Fa molts anys que el barri té moltes mancances d'equipaments públics i estàvem molt entusiasmats per aquesta iniciativa." ISABEL SÁNCHEZ, veïna "El barrio ha crecido y lo demás está exactamente igual. Hay menos espacio siempre. El centro cívico y todas estas cosas se han quedado pequeñas, todas." Al centre cívic s'hi han d'encabir 60 entitats, a més de l'escola d'adults, el casal per a la gent gran i les oficines de serveis socials. També hi ha una escola bressol, l'única de tot el districte que es troba dins d'un centre cívic, i la biblioteca. DOLORS CALLEJA, directora de la Biblioteca Sant Martí de Provençals "Crec que s'hauria de fer un trasllat de la biblioteca. Tot i que aquest estiu s'ha pintat i està més digne l'espai, crec que s'hauria de canviar a unes instal·lacions més grans." L'any 2003 els veïns van començar a reclamar el complex d'equipaments per al barri. De moment, només han aconseguit el solar i un rètol informatiu.