L'espai relacional és el projecte ludicoeducatiu d'aquest equip d'educadors del Casal Infantil Guinardó. MIGUEL ÀNGEL GONZÁLEZ, responsable del Casal Infantil Guinardó "El més important és que els nens i nenes de diferents escoles del barri puguin venir aquí. Es coneguin i puguin desenvolupar relacions entre ells mitjançant el joc." Amb l'objectiu que aprenguin a gaudir del temps lliure, treballen diferents àmbits, com el medi ambient, la psicomotricitat o l'expressió artística i els vinculen amb la història del territori. SANDRA GARCÍA, educadora "Sempre relacionat amb les festes tradicionals durant l'any d'aquí de Catalunya ." Acullen nens d'entre quatre i 15 anys. Fan un seguiment especial a qui ho necessiti i donen suport a les famílies. LORENA FACIADÉN, educadora "Tenen l'oportunitat de venir a xerrar amb nosaltres i tractar totes les qüestions de tipus pedagògic o de resolució de conflictes a casa. Coses com aquestes." També tracten nens amb necessitats educatives especials. És el cas del Dídac, que explica per què li agrada anar-hi. DÍDAC, usuari "Perquè m'agrada jugar amb els meus amics." Cadascú té els seus motius. ARMAND, usuari "És molt divertit perquè sempre fem activitats, juguem i ens ho passem bé." MINERVA, usuària "És molt "xulo" perquè sí els pares no et poden cuidar, véns aquí a jugar." A banda d'això, els responsables de l'espai relacional expliquen que és un complement d'allò que els nens aprenen a l'escola. "És una franja horària diferent. A l'escola fan la seva educació social. Aquí vénen a jugar i a passar-s'ho bé amb nens i nenes de la seva edat o similar. Estem vetllat per això, per aquesta educació, per aquests valors, per aquesta relació entre ells."

Què fa un nen quan plega de l’escola? En aquest casal infantil del Guinardó els ensenyen a relacionar-se amb infants d’altres centres educatius i de diverses edats. El joc és el motor d’aquest projecte que, segons els responsables, complementa l’educació reglada.