El Casal de Barri Verdum no té temps ni diners per tirar endavant activitats. Des de fa dos anys, comparteix espai i també horaris amb una altra entitat que, segons el que estava previst, havia de marxar-ne a l'octubre. MARIA ÀNGELS RUS, coordinadora Casal de Barri Verdum "Per la precarietat que tenien ells, tenien unes obres pendents, es va signar un contracte fins a un dia determinat, però les obres no han començat, per tant, això s'allargarà. I per això tenim aquesta franja tan limitada, de 19 a 22 h, que és la nostra franja per poder fer casal de barri." MARIA LLUÏSA SERRALTA, presidenta de l'AV Verdum "Tenim un contracte per part de l'Ajuntament que precisament era cedit per dos anys, mentre es feien les obres, però aquestes obres no s'han fet, i no crec que en la situació que hi ha ara es pugui fer.." Però el problema que més preocupa l'associació de veïns són els diners. El casal funciona amb les quotes dels usuaris i el voluntariat. I l'associació de veïns ha hagut d'assumir la contractació d'una coordinadora per al casal. MARIA LLUÏSA SERRALTA, presidenta de l'AV Verdum "Hem demanat tres any la subvenció i aquest any ens ve denegada per manca de pressupost. I ha sigut un sacrifici enorme per a l'AV, estem endeutats, que no podem pagar ni la llum. I nosaltres, entre els alumnes i una cosa i altra, anem tirant, però anem tirant malament… tenim un deute, és clar. Per a nosaltres, si no els tens, 4.000 euros són diners. " Des de l'Ajuntament s'afirma que la normativa no permet subvencionar la contractació de personal, però sí un projecte concret. El districte s'ha ofert a donar suport a les activitats del casal. Però els veïns hauran d'esperar l'any vinent per presentar una nova subvenció.