Els barcelonins són, majoritàriament, adults grans, és a dir, tenen entre 40 i 64 anys. Amb les dades definitives del padró d’1 de gener del 2019 que ha publicat l’Institut Nacional d’Estadística, podem anar al detall i veure quin és el grup d’edat majoritari en cada secció censal de la ciutat, pràcticament, carrer a carrer. Clica sobre la teva secció censal i podràs consultar-ne la població total i quants ciutadans hi ha de cada grup d’edat.

Els adults grans, d’entre 40 i 64 anys, són el grup d’edat majoritari en 994 de les 1068 seccions censals en què es divideix Barcelona. Concretament, en una secció censal del barri de Sant Andreu, a l’inici del carrer de Fernando Pessoa, és on representen un percentatge més gran de la població, un 47,72 % dels habitants d’aquesta àrea.

Els adults joves tenen entre 25 i 39 anys i tenyeixen 38 seccions censals de la ciutat. D’aquestes, la majoria es concentren als barris de Ciutat Vella. A la Vila de Gràcia també hi ha un nucli de tres seccions censals en què els barcelonins d’entre 25 i 39 anys són el grup d’edat majoritari.

Més disseminades estan les 34 seccions censals en què el grup d’edat més representatiu és el de la gent gran, els majors de 65 anys. En una secció censal de Montbau, la gent gran representa el 41,63 % de la població. A la Guineueta, que ha desbancat Montbau com a barri amb la població més envellida, la gent gran és majoritària en tres de les 10 seccions censals del barri.

Quants barcelonins tenen la mateixa edat que tu?

Sabies que durant el 2019, més de 27.000 barcelonins van fer 42 anys? Més de 14.000 joves de la ciutat van arribar a la majoria d’edat. Si vols descobrir quants barcelonins tenen els mateixos anys que tu, introdueix la teva edat en aquesta casella:

786 centenaris a Barcelona

Segons les dades definitives del padró del 2019, a Barcelona hi ha 786 persones de 100 anys o més, una xifra molt repartida entre tots els barris de la ciutat. De fet, dels 73 que n’hi ha, només en set no hi ha cap centenari. Són els barris de la Marina del Prat Vermell (Sants-Montjuïc), la Clota (Horta-Guinardó), Can Peguera, Canyelles i Ciutat Meridiana (Nou Barris), Baró de Viver i el Bon Pastor (Sant Andreu). Un rànquing que està encapçalat per la Dreta de l’Eixample, amb 50 persones centenàries, Sant Gervasi – Galvany, amb 49, i l’Antiga Esquerra de l’Eixample, amb 38.

Si mirem la proporció de centenaris que hi ha tenint en compte el nombre de persones de cada barri, el rànquing canvia. En aquest cas, la llista l’encapçala Montbau (el segon barri més envellit de la ciutat), amb gairebé 16 centenaris per cada 10.000 veïns. El segueix la Font de la Guatlla, amb gairebé centenaris, i la Dreta de l’Eixample, que passa del primer lloc al tercer, amb 11,49 centenaris per cada 10.000 persones.