L’Agència de Salut Pública aposta per aprofundir en la detecció i control de casos autòctons de les arbovirosis transmeses per mosquits, concretament malalties com el Zika, el dengue o el chikungunya, que han crescut considerablement els darrers anys a Catalunya. Entre el 2015 i el 2018, s’han detectat un total de 700 casos: 371 casos de dengue; 183, de Zika, i 146, de chikungunya.

Aquest dimarts, durant una jornada amb experts de l’àmbit, s’ha donat a conèixer el projecte de recerca PICAT (Plataforma Integral per al Control d’Arbovirosis a Catalunya). Es tracta d’una plataforma informàtica, dotada de la darrera tecnologia, que informarà del risc en una zona concreta. Hi participaran epidemiòlegs, metges assistencials, entomòlegs i viròlegs. El sistema es basa en models de predicció pioners a Europa i que poden ser exportats a altres territoris.

Segons l’Agència de Salut Pública, a Catalunya -com a tota la regió mediterrània- es donen les condicions necessàries per a l’emergència de les arbovirosis i l’aparició de casos autòctons. D’una banda, la presència del mosquit tigre, i, de l’altra, la importació de casos pels viatgers i persones que venen de les zones endèmiques, que constitueixen una font d’introducció del virus al nostre país.