El nombre de víctimes i de denúncies per violència masclista entre els mesos de juliol i setembre han augmentat si comparem aquest tercer trimestre amb el del 2020. El nombre de víctimes ha augmentat un 5,58 %, mentre que les denúncies ho han fet un 5,22 %, passant de 42.854 a 45.091. Aquestes dades es desprenen d’un informe de l’Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere del Consell General del Poder Judicial.

Set de 10 denúncies les presenta la víctima

Les denúncies presentades directament per la víctima representen un 73,22 % del total de denúncies registrades. Aquesta xifra inclou les que s’han presentat ja sigui a comissaria (un 72,21 %) o en un jutjat (un 1,01 %). Per tant, són les mateixes víctimes les que, en un de cada set casos, prenen la iniciativa d’interposar la denúncia.

Aquest trimestre posa novament en relleu com, des de fa anys, el percentatge de denúncies presentades pels familiars o l’entorn de la víctima és força baix: no arriben a ser dos de cada 10 denúncies. Les 686 que s’han presentat a la policia i les 49 que s’han interposat al jutjat representen l’1,63 % del total de les denúncies registrades.

En vuit de cada 10 sentències es va condemnar el maltractador

El percentatge de sentències condemnatòries respecte a les que es van dictar durant el tercer trimestre del 2020 ha pujat quatre punts percentuals: del 75,12 al 79,22 %. La xifra d’aquest 2021 representa un màxim històric. Les dades del tercer trimestre d’aquest any indiquen que entre l’1 de juliol i el 30 de setembre es van dictar 11.850 sentències, de les quals 9.387 van condemnar l’agressor i 2.463 el van absoldre.

El tipus de jutjat on les víctimes van presentar la denúncia ha influït en si finalment l’agressor ha estat condemnat o no. El major percentatge de condemnes es va produir en els jutjats de violència sobre la dona, on hi ha va haver veredicte condemnatori en el 91,64 % dels casos. Les audiències provincials van dictar condemna en el 75,68 % dels casos i en el cas del jutjats penals, en un 65,53 %.