(ACN) El Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO) ha participat en el primer estudi positiu de teràpia personalitzada en càncer de pàncrees, una malaltia que actualment té un pronòstic pobre. Es tracta d’un assaig de fase III, que avalua l’eficàcia del tractament de manteniment amb un fàrmac en pacients portadors d’una mutació al gen de BRCA. Teresa Macarulla, investigadora principal del Grup de Tumors Gastroinstestinals i Endocrins del VHIO,  destaca que fins al moment el càncer de pàncrees es tractava només amb quimioteràpia i “tots els malalts d’igual manera”. Apunta que si s’aturava el tractament el tumor “aprofitava per progressar”. Amb la teràpia personalitzada, afegeix aquesta doctora, s’“aconsegueix frenar la malaltia encara que es pari la quimioteràpia”.

Els beneficiaris del tractament, entre un 6 i un 8 % dels pacients

Es calcula que entre un 6 i un 8% dels  pacients amb càncer de pàncrees són portadors de la mutació de la línia germinal -hereditària i present en totes les cèl·lules no només les tumorals- al gen de BRCA i es podran beneficiar del tractament una vegada estigui regulat i aprovat, d’aquí a uns mesos. Aquesta alternativa personalitzada permetrà a aquest subgrup de pacients poder “descansar” del tractament quimioteràpic.

Congrés anual de la Societat Americana d’Oncologia Clínica (ASCO)

Els resultats s’han donar a conèixer en el congrés anual de la Societat Americana d’Oncologia Clínica (ASCO), a Chicago. Es tracta de la cita oncològica internacional més important pel que fa a la pràctica clínica del càncer i en què investigadors de tot el món presenten els últims avenços en el tractament de la malaltia. L’estudi es publica a ‘The New England Journal of Medicine’ i aquelles recerques que hi apareixen és perquè solen anticipar canvis en els estàndards de tractament.