La tècnica d’irradiació accelerada redueix de sis setmanes a només cinc dies els tractaments radioteràpics en càncers de mama, segons un estudi que han dut a terme els hospitals del Mar i l’Esperança, que s’ha publicat a la revista ”International Journal of Radiation Oncology‘.

“Els resultats mostren que les dues tècniques produeixen resultats similars en supervivència, recaigudes i aspectes estètics malgrat la diferent durada”, ha assegurat el cap de servei d’Oncologia Radioteràpica dels hospitals del Mar i l’Esperança, el doctor Manel Algara.

Algara també ha assegurat que “la irradiació accelerada parcial de la mama suposa comparativament menys efectes secundaris aguts, la dosi de radiació als teixits sans és menor i s’observa una menor pèrdua d’elasticitat en els teixits irradiats”.

La irradiació total de la mama, la més comuna, requereix que la pacient vagi cada dia, durant un mes i mig, a l’hospital per rebre uns 10 minuts de radiació. En canvi, en la irradiació parcial accelerada, com que es redueix el volum de la mama que es tracta, la dosi diària de radiació és més alta i per aquest motiu el tractament es redueix a una setmana, en què les pacients reben 10 minuts de radiació al matí i a la tarda.

L’estudi ha analitzat 102 casos de pacients amb càncer de mama no avançat i conclou que les malaltes que poden beneficiar-se del tractament d’irradiació parcial accelerada són entorn d’un 10-20% del total de les malaltes, és a dir, les que es troben en estadis més precoços de la malaltia i tenen tumors petits.