Des del comitè d’empresa de Biblioteques de Barcelona afirmen que no estan en contra de l’obertura de noves biblioteques, però sí del fet que es faci sense ampliar-ne la plantilla. Diuen que això comporta la desaparició de l’equip d’itinerants, que suposarà la manca de personal per cobrir baixes o reforços puntuals.

L’obertura de nous equipaments també obliga a reduir l’equip de treball de moltes biblioteques i a augmentar les càrregues en una plantilla que, insisteixen, ja és escassa. Una situació que segons els treballadors acabarà provocant una davallada de la qualitat del servei.