Són imatges de la primera mobilització popular contra els peatges de la campanya "No vull pagar". Les crides es van repetir i al llarg de 2012 s'hi van sumar milers de catalans. Un any després, molts dels insubmisos s'han vist forçats a pagar les multes i en alguns casos els han embargat els comptes. Vista aquesta situació, l'Emili va crear una associació d'afectats que ja aplega una setentena de persones. La Montserrat n'és una, ha rebut 12 expedients sancionadors i ha pagat cinc multes. MONTSERRAT CORTADELLAS, membre de l'Associació d'Afectats per les Multes del #novullpagar "Tu estàs fent una cosa que no fas mal a ningú i resulta que et cau una multa de 100 euros, i tot el que ve després de paparassa i tot això, i a mi em dol molt perquè jo necessito que em diguin que jo ho he fet bé, perquè jo ho vaig fer bé." EMILI ROIG, president de l'Associació d'Afectats per les Multes del #novullpagar "L'objectiu de la nostra associació és guanyar el màxim possible de sentències favorables per a que el Servei Català de Trànsit es vegi obligat a, no només arxivar les sancions als nostres associats, sino les dels milers de persones que estan enganxades amb aquest tema." L'advocat de l'associació ha presentat un total de vint contenciosos. Un dels arguments a favor és el buit legal, que afirmen, hi havia quan es va fer la campanya. Des de l'1 de gener una modificació de la llei de trànsit deixa molt clar que no pagar el peatge és una infracció administrativa subjecta a sanció. JOSEP GASCON, advocat "La nostra lluita està en demostrar que això era exactament així, i que ha calgut una reforma legislativa fulminant i exprés, per incorporar de manera explícita, l'obligatorietat del pagament dels peatges en autopistes i autovies." De moment les dues sentències judicials favorables als conductors sancionats que s'han aconseguit a Girona en són un bon precedent.

Al llarg de 2012 milers de catalans es van sumar a la campanya #Novullpagar en contra dels peatges a les autopistes catalanes i el Servei Català de Trànsit va tramitar-ne també milers de denúncies. La multa per saltar-se un peatge és de 100 euros i en la majoria dels casos els insubmisos n’han rebut diverses.

Des d’aquest juliol existeix l’Associació d’Afectats per les Multes del #Novullpagar, que ja aplega una setentena de persones. Segons ens explica el seu principal promotor, l’Emili Roig, entre els membres hi ha diferents realitats: alguns han optat per pagar, també per recórrer les multes i n’hi ha a qui Hisenda ha embargat els comptes.

A través de l’advocat Josep Gascon han presentat una vintena de contenciosos. L’objectiu és aconseguir el màxim possible de sentències favorables perquè el Servei Català de Trànsit n’arxivi totes les sancions.

Un dels arguments que utilitza la defensa és el buit legal que hi havia quan es va fer la campanya. Des de l’1 de gener una modificació de la llei de trànsit deixa molt clar que no pagar el peatge és una infracció administrativa subjecta a sanció.