Les conclusions de l’estudi, publicat a la revista ‘Environmental Research’ són contundents. Els dies amb més emissions de sutge procedent dels motors dièsels, augmenten un 20 % la possibilitat de tenir un ictus.  És el resultat de la investigació liderada per l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM) i l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGLOBAL).

L’estudi s’ha fixat en dos contaminants dels motors dièsel: les partícules de menys de 2,5 micres (PM 2.5) i el carbó negre o sutge.  S’ha detectat com la presència d’aquests contaminants actua com a desencadenant en un termini de 24 h-72 h de l’ictus aterotrombòtic, en pacients que ja el pateixen de forma subjacent. Aquest ictus es produeix quan les plaques de colesterol, calci o altres substàncies es desplacen.

El cap de Neurologia Clínica de l’Hospital del Mar, Jaume Roquer, ha destacat que l’estudi evidencia que l’efecte nociu dels contaminants va més enllà del càncer i els problemes respiratoris. 

L’estudi s’ha fet encreuant les dades de més de 2.700 pacients de l’Hospital del Mar que han patit un ictus entre 2005 i 2014. I s’han comparat amb les dades de qualitat de l’aire registrades en l’única estació de Barcelona que controla els nivells de sutge, la de Palau Reial. Usant eines de geolocalització per seguir els pacients, els investigadors han pogut analitzar la influència d’aquest contaminant en els casos d’ictus.

Nivells de pol·lució de sutge similars als de Londres

Mentre es va fer l’estudi, els nivells de partícules PM 2.5 va ser de 17,5 g per metre cúbic, per sota dels màxims establerts per l’OMS, que són de 25 g per metre cúbic. La ciutat de Barcelona se situa en uns nivells de contaminació atmosfèrica de sutge similars als de Londres.

La investigadora Rosa Maria Vivanco assegura que amb aquest estudi s’ha comprovat que cada cop hi ha menys contaminació a la ciutat. Tot i això, alerta que, malgrat aquesta disminució, encara hi ha un risc per la salut. El novembre passat l’Ajuntament va activar el veto als cotxes més contaminants en episodis de contaminació elevada.

Aquest no és el primer estudi que relaciona la contaminació  amb problemes de salut. Un estudi de l’Agència de Salut Pública de Barcelona conclou que s’evitarien 250 morts l’any a la ciutat si es rebaixés els contaminants als nivells recomanats.