A Barcelona viuen 867.803 dones i representen el 52,6 % de la població, segons les dades del Padró Municipal d’Habitants del 2019. Amb motiu del Dia Internacional de les Dones, volem conèixer més bé com són les barcelonines i en fem una radiografia amb cinc gràfics.

Quina edat tenen les dones de Barcelona?

Si tens entre 40 i 44 anys, et trobes en el grup d’edat més nombrós de barcelonines. En formen part 66.540 dones. El segueixen les franges quinquennals d’entre 35 i 39 anys (64.911 dones) i d’entre 30 i 34 anys (62.834 dones). Com a curiositat, al padró consten 661 barcelonines centenàries.

Com es diuen?

Maria o María és el nom més freqüent entre la població femenina de Barcelona, segons la darrera lectura del padró (gener del 2019). Se’n diuen 18.645 dones. Completen el podi Montserrat, amb 15.985 dones que el porten, i Marta, amb 12.718.

On viuen?

Als districtes de Gràcia i de Sarrià – Sant Gervasi, és on la proporció de dones respecte la població total és més alta, un 54,1 % en tots dos casos. Si ampliem el focus, veurem que Montbau i Sant Gervasi – Galvany són els barris que empaten amb un major percentatge de veïnes, un 54,9 %. En la segona posició del rànquing, també trobem un empat, el del Putxet i el Farró i la Vila de Gràcia, amb un 54,5 % de dones.

Quins estudis tenen?

El 33,9 % de les barcelonines tenen estudis universitaris o han cursat un grau superior. Aquest percentatge ha crescut més d’11 punts en els darrers 10 anys. Si ens fixem en les xifres del 2009, les barcelonines que tenien aquestes titulacions acadèmiques representaven el 22,8 % de la població major de 16 anys. Per contra, la població femenina sense estudis ha tingut un descens marcat durant els últims anys i, segons el padró del 2019, representa el 3,1 %.