Com són les dones a Barcelona 2023

A Barcelona, hi viuen 859.141 dones, una xifra que suposa més de la meitat de la població, el 52,4 %, segons les darreres dades disponibles, del Padró municipal d’habitants del 2022. El percentatge s’ha mantingut gairebé invariable en els darrers 19 anys, sempre per damunt del 52 %.

Si comparem les dades amb l’any passat, cal tenir en compte que la població s’ha reduït al conjunt de la ciutat. Per tant, encara que el percentatge de dones respecte als homes s’ha mantingut estable, n’hi ha 10.238 menys que l’any anterior. Amb motiu del Dia Internacional de les Dones, analitzem com són les barcelonines responent a cinc preguntes: Quantes dones hi ha a la ciutat? Quina edat tenen? Tenen estudis? Com es diuen?

Quina edat tenen les dones de Barcelona?

La piràmide de població de barcelonines mostra clarament que el gruix de les dones tenen entre 15 i 74 anys, aquesta franja representa un 75 % del total. De majors de 75 anys, n’hi ha prop d’un 14 %, mentre que de nenes d’entre zero i 14 anys, només un 10 %. Les dades, per tant, mostren que la població femenina s’està envellint.

El col·lectiu més nombrós és el del 30 a 34 anys (63.804), seguit del de dones de 45 a 49 anys (63.366) i les de 40 a 44 anys (62.888). Als extrems de la piràmide trobem 28.686 nenes d’entre zero i quatre anys i 773 dones centenàries.

Com es diuen les barcelonines?

Maria o María és el nom més freqüent entre la població femenina de Barcelona. Aquest nom és el líder de la llista des que es recull aquesta dada, el 2017. En segona posició, també un nom que no ha canviat en cinc anys, Montserrat. La tercera posició, en canvi, està ocupada per Marta des del 2018, però el 2017 el tercer lloc al podi va ser per Carmen.

On viuen les veïnes de la ciutat?

El barri on hi ha un percentatge més elevat de dones és Sant Gervasi – Galvany, on arriben al 54,8 %. Per damunt del 54 % trobem també Montbau, Sant Gervasi – la Bonanova, la Vila de Gràcia, el Putxet i el Farró i la Sagrada Família. A l’altre extrem, només hi ha un barri per sota del 40 %, el Gòtic (38,8 %) i cinc més no arriben al 50 % de població femenina (el Raval, el Besòs i el Maresme, la Clota, la Trinitat Vella i la Marina del Prat Vermell).

Tot i les diferències entre barris, la majoria (61) es troben en una forquilla d’entre el 50 i el 54 % de població femenina. Observant el mapa, queda clar que els barris on es concentren més dones són els que queden per sobre de l’avinguda Diagonal i al centre de la ciutat. En canvi, als més perifèrics n’hi ha menys.

Quins estudis tenen?

El percentatge de barcelonines que tenen estudis superiors ha augmentat de manera ininterrompuda des del 2009, quan es va començar a recollir aquesta dada. Ara en són un 36,4 %, mentre que fa 14 anys n’eren prop del 23 %. De manera paral·lela, s’ha reduït el nombre de dones sense estudis, del 13,6 % del 2009 al 2,23 % actual. També ha baixat la proporció de dones que tenen només estudis primaris, mentre que les que tenen estudis mitjos s’han mantingut força estables, amb variacions lleus.