Dones passejant a la Clota

A Barcelona viuen 874.423 dones i representen el 52,5 % de la població, segons les dades del Padró Municipal d’Habitants del 2020. Amb motiu del Dia Internacional de les Dones, volem conèixer més bé com són les barcelonines i en fem una radiografia amb cinc gràfics.

Des del 2004, el percentatge de barcelonines ha estat força estable, al voltant del 52 %. En el següent gràfic pots consultar la població total, el nombre de dones i el nombre d’homes que consten en el padró de la ciutat des del 1991.

Quina edat tenen les dones de Barcelona?

Si tens entre 40 i 44 anys, et trobes en el grup d’edat més nombrós de barcelonines. En formen part 66.242 dones. El segueixen les franges quinquennals d’entre 35 i 39 anys (64.053 dones) i d’entre 30 i 34 anys (63.722 dones). Com a curiositat, a la lectura de l’1 de gener del 2020 del padró consten 736 barcelonines centenàries.

Com es diuen?

Maria o María és el nom més freqüent entre la població femenina de Barcelona, segons la darrera lectura del padró (gener del 2020). Se’n diuen 18.129 dones. Completen el podi Montserrat, amb 15.683 dones que el porten, i Marta, amb 12.600.

On viuen?

Sant Gervasi – Galvany i Montbau són els barris que empaten amb un major percentatge de veïnes, un 55 %. En la segona posició del rànquing, trobem la Vila de Gràcia, amb un 54,5 % de dones. Al Putxet i el Farró, les dones representen el 54,2 % de la població empadronada.

Quins estudis tenen?

El 34,6 % de les barcelonines tenen estudis universitaris o han cursat un grau superior. Aquest percentatge ha crescut més de 10 punts en els darrers 10 anys. Si ens fixem en les xifres del 2010, les barcelonines que tenien aquestes titulacions acadèmiques representaven el 24,2 % de la població major de 16 anys. Per contra, la població femenina sense estudis ha tingut un descens marcat durant els últims anys i, segons el padró del 2020, representa el 2,8 %.