Malgrat que encara no hi ha partida econòmica per iniciar les obres, el districte vol definir quins usos es farà de l’equipament. Per això, ha signat un conveni amb la Comissió per la recuperació del Palau de la Premsa perquè els veïns puguin utilitzar dues sales de l’edifici i avançar en la definició del projecte.

De moment, no hi ha una proposta concreta, però des del Sindicat de Periodistes de Catalunya i la Fundació Periodisme Plural, ja van demanar que el palau es converteixi en un espai de convivència entre veïns i periodistes.